Partnerzy

 

Strona główna

 

ESCO Energy Saving Company

2011-01-06 03:37
Celem działania podmiotów typu ESCO jest poprawa efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idąca w parze z dbałością o środowisko naturalne. Podmioty ESCO działają wszędzie tam, gdzie marnotrawi się energię nieświadomie, bądź z uwagi na brak możliwości sfinansowania niezbędnych modernizacji.
 
 

Otwarcie konkursu do działania 5.1 POIG

2010-12-17 05:55
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłosiła konkurs projektów w ramach działania z naborem wniosków od 27 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.
 
 

Jak skorzystać z usług klastra

 
WSPARCIE INICJATYW KLASTROWYCH
PLATFORMA BIZNES - NAUKA - BIZNES
DYFUZJA INNOWACJI
WSPÓŁPRACA DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU